максимална цена (ден.):
достапност:
подреди:

DELL Vostro 3020 SF (i3, 8Gb, 256Gb SSD, Ubuntu)
Цена:
22575 ден.
21500.00 ден. + 5.00 ддв
Во споредба:
нема на залиха
DELL Vostro 3030 SF (i3, 8Gb, 512Gb SSD, Ubuntu)
Цена:
23100 ден.
22000.00 ден. + 5.00 ддв
Во споредба:
✔ има на залиха
DELL OptiPlex SF 7010 (i3, 8Gb, 256Gb SSD, Ubuntu)
Цена:
26775 ден.
25500.00 ден. + 5.00 ддв
Во споредба:
нема на залиха
DELL OptiPlex Micro 7010 (i3, 8Gb, 512Gb SSD, Ubuntu)
Цена:
27825 ден.
26500.00 ден. + 5.00 ддв
Во споредба:
нема на залиха
DELL OptiPlex Micro 7020 (i3, 8Gb, 512Gb SSD, Ubuntu)
Цена:
27825 ден.
26500.00 ден. + 5.00 ддв
Во споредба:
нема на залиха
DELL OptiPlex SF 7020 (i3, 8Gb, 512Gb SSD, Ubuntu)
Цена:
28350 ден.
27000.00 ден. + 5.00 ддв
Во споредба:
нема на залиха
DELL Vostro 3030 SF (i5, 8Gb, 512Gb SSD, Ubuntu)
Цена:
29925 ден.
28500.00 ден. + 5.00 ддв
Во споредба:
нема на залиха
DELL Vostro 3020 SF (i5, 8Gb, 512Gb SSD, Ubuntu)
Цена:
29925 ден.
28500.00 ден. + 5.00 ддв
Во споредба:
✔ има на залиха
*PROMO DELL OptiPlex SF 7010 (i3, 8Gb, 256Gb SSD, Windows)
Цена:
29925 ден.
28500.00 ден. + 5.00 ддв
Во споредба:
✔ има на залиха
DELL OptiPlex Micro Plus 7010 (i3, 8Gb, 512Gb SSD, Ubuntu)
Цена:
29925 ден.
28500.00 ден. + 5.00 ддв
Во споредба:
нема на залиха
DELL OptiPlex Micro Plus 7020 (i3, 8Gb, 512Gb SSD, Ubuntu)
Цена:
30450 ден.
29000.00 ден. + 5.00 ддв
Во споредба:
нема на залиха
DELL OptiPlex SF 7010 (i5, 8Gb, 512Gb SSD, Ubuntu)
Цена:
32550 ден.
31000.00 ден. + 5.00 ддв
Во споредба:
нема на залиха
DELL OptiPlex Micro 7010 (i5, 8Gb, 512Gb SSD, Ubuntu)
Цена:
33075 ден.
31500.00 ден. + 5.00 ддв
Во споредба:
нема на залиха
DELL OptiPlex Micro 7020 (i5, 8Gb, 512Gb SSD, Ubuntu
Цена:
33075 ден.
31500.00 ден. + 5.00 ддв
Во споредба:
✔ има на залиха
DELL OptiPlex SF 7020 (i3, 8Gb, 512Gb SSD, Windows)
Цена:
34650 ден.
33000.00 ден. + 5.00 ддв
Во споредба:
нема на залиха
DELL OptiPlex Micro Plus 7010 (i5, 8Gb, 512Gb SSD, Ubuntu)
Цена:
35175 ден.
33500.00 ден. + 5.00 ддв
Во споредба:
нема на залиха
DELL OptiPlex Micro Plus 7020 (i5, 8Gb, 512Gb SSD, Ubuntu)
Цена:
36225 ден.
34500.00 ден. + 5.00 ддв
Во споредба:
нема на залиха
DELL OptiPlex SF 7020 (i5, 8Gb, 512Gb SSD, Ubuntu)
Цена:
36225 ден.
34500.00 ден. + 5.00 ддв
Во споредба:
✔ има на залиха
DELL OptiPlex Micro Plus 7010 (i5, 16Gb, 512Gb SSD, Ubuntu)
Цена:
36225 ден.
34500.00 ден. + 5.00 ддв
Во споредба:
✔ има на залиха
DELL OptiPlex SF 7010 (i3, 8Gb, 512Gb SSD, Windows)
Цена:
36750 ден.
35000.00 ден. + 5.00 ддв
Во споредба:
нема на залиха
*PROMO DELL OptiPlex SF 7010 (i5, 16Gb, 512Gb SSD, Windows)
Цена:
39375 ден.
37500.00 ден. + 5.00 ддв
Во споредба:
нема на залиха
DELL OptiPlex SF 7010 (i5, 8Gb, 512Gb SSD, Windows)
Цена:
40950 ден.
39000.00 ден. + 5.00 ддв
Во споредба:
нема на залиха
DELL OptiPlex SF 7020 (i5, 8Gb, 512Gb SSD, Windows)
Цена:
43575 ден.
41500.00 ден. + 5.00 ддв
Во споредба:
нема на залиха
DELL Vostro 3030 SF (i7, 8Gb, 512Gb SSD, Ubuntu)
Цена:
50925 ден.
48500.00 ден. + 5.00 ддв
Во споредба:
нема на залиха
DELL Vostro 3020 SF (i7, 16Gb, 512Gb SSD, Ubuntu)
Цена:
50925 ден.
48500.00 ден. + 5.00 ддв
Во споредба:
✔ има на залиха
*PROMO DELL OptiPlex Tower Plus 7010 (i7, 32Gb, 512Gb SSD, Windows)
Цена:
55650 ден.
53000.00 ден. + 5.00 ддв
Во споредба:
✔ има на залиха
DELL OptiPlex Tower Plus 7020 (i7, 16Gb, 1Tb SSD, Ubuntu)
Цена:
63000 ден.
60000.00 ден. + 5.00 ддв
Во споредба:
✔ има на залиха
DELL OptiPlex Tower Plus 7010 (i7, 16Gb, 1Tb SSD, Ubuntu)
Цена:
63000 ден.
60000.00 ден. + 5.00 ддв
Во споредба:
нема на залиха
DELL OptiPlex Tower Plus 7010 (i7, 16Gb, 1Tb SSD, Windows)
Цена:
72450 ден.
69000.00 ден. + 5.00 ддв
Во споредба:
нема на залиха
DELL OptiPlex Tower Plus 7020 (i7, 16Gb, 1Tb SSD, Windows)
Цена:
72450 ден.
69000.00 ден. + 5.00 ддв
Во споредба:
нема на залиха
*PROMO DELL Precision Tower 3660 (i7, 32Gb, 1Tb SSD, nVidia T1000, Windows)
Цена:
94500 ден.
90000.00 ден. + 5.00 ддв
Во споредба:
нема на залиха